Flashnet cunoaște importanța datelor dumneavoastră și respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, pentru toate persoanele fizice care interacționează cu compania. Această politică de confidențialitate privește atât datele personale care ajung la noi prin intermediul site-ului https://www.flashnet.ro/ , cât și datele colectate prin alte mijloace, inclusiv în afara mediului electronic (cum ar fi telefonic sau în format fizic), inclusiv informațiile primite prin partenerii noștri (cum ar fi firmele de recrutare).

Pentru orice întrebări sau cerințe legate de datele cu caracter personal pe care le procesăm de la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin email la dataprotection@flashnet.ro

Vă rugăm să citiți această politică de confidențialitate pentru a înțelege cum prelucrăm datele personale obținute de la dumneavoastră.

În cazul în care nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate, vă rugăm nu folosiți site-ul nostru sau nu ne oferiți date cu caracter personal.

1. Cine suntem

Flashnet SA este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Brașov, România, ( denumită în continuare “Flashnet”, “compania” sau “noi“).

Deoarece prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru https://www.flashnet.ro/ (denumit în continuare “website-ul” sau “site-ul”), dar și date primite prin intermediul altor platforme de comunicare electronică (email, social media) sau alte canale, cavem statutul de operator de date, conform legislației cu privire la protecția datelor și Regulamentului (UE) 679/2016 (“GDPR”).

2. Definiţii utile

Conform Regulamentului 679/2016 (GDPR), prin urmatorii termeni se înțelege:

  1. Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică (persoana vizată) identificată sau identificabilă direct sau indirect (prin referire la un identificator).
  2. Persoana vizată: Persoana fizică căreia i se prelucrează date cu caracter personal
  3. Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate.
  4. Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  5. Împuternicit: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
  6. Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

3. Date personale prelucrate pentru HR și procesul de recrutare

În momentul în care alegeți să ne trimiteți un CV sau să vă manifestați interesul de a lucra împreună cu noi, ne oferiți anumite date cu caracter personal legate de dumneavoastră, abilitățile dumneavoastră, parcursul educațional și profesional. Avem nevoie de aceste informații pentru a vă putea contacta și pentru a vă putea evalua în vederea angajării.

Categorii de date prelucrate, temeiul și scopul prelucrării lor

 • Date de contact (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon).
 • Istoric de studii și experiență de muncă.
 • Competențe și abilități

 

Prelucrăm aceste date pe baza temeiului interesului nostru legitim de a recruta noi angajați cât și pe baza temeiului consimțământului vostru pentru păstrarea lor și în cazul în care nu sunteți angajați.

Scopul prelucrării acestor date este recrutarea noilor angajați.

Originea datelor

Aceste date sunt furnizate direct de către dumneavoastră, prin următoarele modalități:

 • CV transmis prin intermediul aplicațiilor de recrutare, email, sau direct la sediul firmei noastre
 • Date oferite în timpul interviurilor pentru angajare

 

Necesitatea lor și consecințe în cazul în care nu le furnizați

Considerăm că avem nevoie de aceste date pentru a putea lua o decizie informata în vederea selectării candidaților potriviți pentru poziția pe care dorim sa angajam pe cineva. În cazul în care nu doriți să furnizați  aceste date nu vă vom putea considera pentru procesul de recrutare.

 

Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de securitate

Ne păstrăm dreptul de a transmite aceste date personale consultanților noștri HR sau firmelor cărora le externalizăm funcții ale departamentului de HR. De asemenea, platformele online (platforme de social media prin intermediul cărora ne contactați, Google, Bestjobs, Ejobs, etc., ) pe care le folosim pentru procesul de angajare ar putea avea acces la datele dumneavoastră personale pe care le furnizați. Noi nu vom transmite aceste date spre alte țări sau organizații internaționale fără consimțământul dumneavoastră.

Măsuri de securitate. Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:

 • controlul accesului în spațiul fizic al sediului nostru
 • securizarea accesului electronic, prin: servere securizate, implementarea politicilor de “strong passwords”, software de securitate IT, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților, limitarea accesului la date personale
 • măsuri de securitate implementate de terți conform angajamentelor contractuale cu aceștia

 

Perioada de păstrare

 • În cazul candidaților acceptați vom păstra aceste date pe durata contractului de muncă și pe perioada necesară pentru a ne încadra în prevederile legale.
 • În cazul candidaților respinși vom păstra aceste date până după interviul de angajare, sau în cazul în care aceștia și-au dat consimțământul vom păstra datele pentru încă un an după interviu, în scopul contactării ulterioare.

 

Existenţa deciziilor automate și a profilării

Aceste date nu sunt folosite pentru a lua decizii în urma unui proces de profilare automat.

4. Drepturile dumneavoastră

Conform prevederilor GDPR, toate persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 

 1. Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a accesa datele personale pentru a verifica legalitatea prelucrării sau pentru a afla ce date personale vă sunt prelucrate. În cazul în care prelucram date personale legate de dumneavoastră puteți solicita sa primiți aceste date.
 2. Dreptul la rectificare. În cazul în care prelucram datele dumneavoastră personale și acestea sunt inexacte, puteți solicita rectificarea lor.
 3. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”. Puteți cere ștergerea datelor personale care vă aparțin, iar noi avem obligația de a respecta această cerere în cazurile în care aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care vă prelucrăm date cu caracter personal, în cazul în care vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor personale, sau în cazul în care nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea lor.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării. Puteți cere restricționarea prelucrării datelor personale. În acest caz, nu vom șterge datele dumneavoastră personale dar vom opri prelucrarea acestora.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele fizice au posibilitatea de a își transfera datele cu caracter personal de la un operator la altul sau de a le cere pentru a le folosi în scopuri proprii.
 6. Dreptul de opoziție. Vă puteți opune prelucrării datelor personale în scopuri precum marketing direct sau alte scopuri bazate pe interesul legitim al operatorului precum profilarea.
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu caracter semnificativ. Aveți dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate doar pe prelucrare automată care ar putea avea efecte juridice semnificative sau care ar putea să vă afecteze într-un mod semnificativ.

Pe lângă aceste drepturi, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acolo unde acesta este aplicabil.

Pentru exercitarea drepturi din lista de mai sus, vă rugăm să ne contactați

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (ANSPDCP – http://www.dataprotection.ro/) referitoare la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Flashnet SA.