MODEL DE CONTRACT
PROCEDURĂ SOLUŢIONARE RECLAMAŢII

*Notă – începând cu data 01.07.2015 SC FLASHNET SA nu mai încheie contracte de furnizare servicii internet.

ARIA DE ACOPERIRE